Cesta Praotce Čecha do země zaslíbené

Stále zůstáváme věrni krajině pod Bezdězem, kde se setkáváme

na břehu Ploučnice u Velkého dubu. Tam postavíme svá teepe, abychom zažili další z příběhů. O čem bude nový příběh? Cesta Praotce Čecha do země zaslíbené, ochraňované slovanskými bohy. Zde naši předkové položili základy slovanské kultury, na kterou navázala další století.Cesta Praotce Čecha do země zaslíbené

O putování po vodě i po souši. V noci i ve dne. A o naslouchání matce Zemi a otci Slunci.

Bratrům ohně, sestře vodě a o naslouchání sobě navzájem. Opět vyvěsíme vlajku kmene Tonatioh – což znamená Slunce a vstoupíme do Inití – poutní chýše,

která znamená „znovu se narodit“.

Ty, kdož čteš tento list!

Sami Slovanští Bohové mi přikázali, abych ti předal jejich výzvu. Je to volání osudu.

Byl jsi vyvolen, abys změnil běh dějin a vydal se na cestu plnou nástrah, při které poznáš moudrost našich předků.

Až bude Svarog na nebesích vládnout svou největší silou, ke konci letních měsíců přijde tvůj čas. Následuj křídla havrana a putuj ke břehům řeky Ploučnice. Zde budou čekat další Slované, aby započali svou pouť z dávné pravlasti do země zaslíbené, zvěře a ptáků plné, medem oplývající, zemi českou, nebesy milovanou.

Bohové nad tebou budou držet ochrannou ruku.

Praotec Čech